Reglement1. ROKEN, BESCHADIGING EN VERLIES VAN SLEUTELS

Wij zijn een volledig niet-rokers etablissement. Het is ten strengste verboden te roken in het hotel, met inbegrip van de kamers.

Toepassing van decreet nr. 2006-1386 van 15 november 2006 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toepassing van het rookverbod op aangewezen plaatsen. Wij behouden ons het recht voor om een toeslag van €400 te berekenen aan iedere gast die rookt in de kamer en hem/haar in de toekomst de toegang tot het hotel te weigeren.

Bij het afgaan van het brandalarm worden de kosten van de tussenkomst van de brandalarmcentrale ten laste gelegd van de gast.

Wij kunnen dit misbruik niet tolereren, want afgezien van het ongemak van onze volgende klant, leidt dit tot een volledige reiniging van al het textiel in de kamer en een sluiting van de kamer gedurende 2 dagen (en dus tot een verlies van zaken).

Wij vragen u de lokalen te respecteren, evenals de inrichting van uw kamer en de gemeenschappelijke ruimtes.

In geval van een probleem zal de klant aansprakelijk worden gesteld.

Tijdens uw verblijf krijgt u een set sleutels/badge waarmee u vrije toegang heeft tot uw kamer. In geval van verlies zal u 200€ aangerekend worden voor de herstelling. Deze prijs komt overeen met de wijziging van het beveiligingssysteem, de vervaardiging van een nieuwe slotcilinder en de bijbehorende set van 3 sleutels.

Met uw reservering neemt u de volledige verantwoordelijkheid op zich voor alle personen in uw groep.

Elke beschadiging, verslechtering, vlekken veroorzaakt door sigaretten, eten, drinken of andere redenen die de vervanging van het voorwerp of de tussenkomst van een bedrijf voor de restauratie vereisen, zullen direct worden genomen en gefactureerd met behulp van de bankkaart die als borg is verstrekt (met een minimum van 100 €), gevolgd door een informatieve e-mail met de bijgevoegde factuur.


2. TOEGANG TOT DE KAMERS EN SLAAPGELEGENHEID

De kamers zijn beschikbaar vanaf 17.00 uur en moeten om 11.30 uur verlaten zijn.

Een vervroegde aankomst kan op verzoek worden georganiseerd volgens beschikbaarheid vanaf 13.00 uur voor een supplement van 10€ per uur.

Een laat vertrek kan op verzoek worden georganiseerd, afhankelijk van de beschikbaarheid, tegen een toeslag van 10€ per uur tot maximaal 15.00 uur en de kosten van een extra nacht daarna.

Voor verblijven van meer dan 1 nacht, worden de afhalingen enkel gedaan van 9u tot 14u. Buiten deze uren kan geen was- of schoonmaakservice worden geboden.


3. MENSEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

Ons hotel is aangepast voor toegang voor mensen met beperkte mobiliteit. Suite #12 is uitgerust volgens de normen.


4. BEZOEKRECHTEN

Het recht om een buitenstaander te bezoeken wordt slechts verleend na voorlegging aan de receptie van de inrichting. De

De kamers zijn ontworpen voor een specifiek aantal personen. Om de veiligheid van het etablissement te waarborgen, mag u in geen geval extra personen toelaten.

Indien u dit toch doet, behouden wij ons het recht voor om een minimum van 50€/nacht aan te rekenen voor elke persoon die in ons etablissement heeft verbleven en om in de toekomst de toegang tot het hotel te weigeren aan alle personen die zich niet aan de regels hebben gehouden.


5. BREAKFAST

Het wordt geserveerd van 7:00 tot 10:00 op weekdagen en van 8:00 tot 11:00 in het weekend (zaterdag en zondag)


6. DIEREN

Dieren zijn niet toegestaan in het etablissement.


7. NUISANCES

Om de rust van de andere gasten te respecteren, verzoeken wij u de deuren niet dicht te slaan of te veel lawaai te maken overdag en absoluut niet na 22.00 uur. Elke vorm van overlast, of het nu gaat om geluidsoverlast of een andere vorm van overlast, kan leiden tot permanente uitsluiting uit het hotel en tot het indienen van een klacht bij de politie.


8. FITNESS ROOM
Onze fitnesszaal is vrij toegankelijk van 10.00 tot 20.00 uur.
De gebruikers wordt verzocht de ter beschikking gestelde apparatuur te respecteren.


8. KOSTBAARHEDEN, CONTANT GELD EN PARKEREN

Zorg ervoor dat u uw kamer heeft afgesloten voordat u vertrekt.

In sommige kamers zijn kluisjes beschikbaar.

Indien uw kamer niet over een kluis beschikt, kunt u uw waardevolle bezittingen achterlaten in de algemene kluis bij de receptie van het hotel.

In ieder geval wijst het hotel alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies of diefstal van waardevolle voorwerpen of contant geld.


Parkeerplaatsen zijn niet gegarandeerd of reserveerbaar en zijn afhankelijk van beschikbaarheid.

Uitzonderingen zijn echter mogelijk voor mensen met mobiliteitsproblemen.

In dit geval, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen op het moment van de reservering.

We vragen u om de parkeerplaatsen te respecteren.


Wij raden u ten zeerste af om waardevolle voorwerpen als bewijs achter te laten in uw voertuig dat geparkeerd staat op de parkeerplaats van het hotel.


We vragen u om andere gasten te respecteren door lawaai en claxons te vermijden.9. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Elke persoon heeft het recht om op schriftelijk verzoek zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te wissen.


10. FOTO'S IN DE KAMERS

Het etablissement geeft geen toestemming aan "beroeps- of amateurfotografen" om de ruimten te gebruiken voor fotoshoots, en nog minder om ze te publiceren op sociale netwerken of andere media.

om de kamers te gebruiken voor fotoshoots en nog minder om ze uit te zenden op sociale netwerken of andere media.

Anders kunnen er gerechtelijke stappen tegen u worden ondernomen. De vestiging behoudt zich het recht voor om

Het etablissement behoudt zich het recht voor om u ter plaatse te verwijderen en u de toegang tot het hele domein te ontzeggen.
11. PREAUTORISATIE

Op de dag van aankomst van de Klant doet het etablissement een verzoek tot machtiging (ook "preautorisatie" genoemd als garantie) aan de bank van de Klant voor een vast bedrag van 200 € ter dekking van eventuele consumpties of uitgaven van de Klant ter plaatse (ontbijt, restaurant, bar, schadevergoeding, enz.). Het verzoek tot preautorisatie is geen onmiddellijke debitering, maar komt overeen met een reserve voor latere betaling, geautoriseerd door de bank van de Klant, die tijdelijk het plafond verlaagt van de bankkaart die wordt gebruikt om de mogelijkheid van de latere debitering te garanderen. In sommige gevallen, afhankelijk van de bank van de Klant, kan de aanvraag tot preautorisatie niettemin als een hangende debitering op de bankrekening van de gebruikte kaart verschijnen.

Op de dag van vertrek of binnen een termijn van maximaal 7 dagen, indien geen schade is vastgesteld en geen betaling verschuldigd blijft, zal het etablissement bij de bank van de Klant de vrijgave van het verzoek tot preautorisatie aanvragen. Alle consumpties of onkosten die de Klant ter plaatse heeft gemaakt, dienen door de Klant te worden betaald op de dag van zijn vertrek naar het etablissement;

In geval van beschadiging, diefstal of openstaande debiteringen zal de vestiging een verzoek tot debitering naar de bank van de Klant sturen.

In zeldzame gevallen kan het verzoek om een preautorisatie leiden tot een debitering door de bank van de klant nog voordat de eigenlijke debitering heeft plaatsgevonden. In dat geval wordt de afschrijving niet tweemaal verricht. Het saldo, indien in het voordeel van de Cliënt, zal door de bank automatisch aan de Cliënt worden gecrediteerd.

Indien de boeking wordt geannuleerd nadat het verzoek tot preautorisatie is geactiveerd overeenkomstig de annuleringsvoorwaarden van het geboekte tarief, wordt automatisch een verzoek tot annulering van het verzoek tot preautorisatie naar de bank van de gebruikte kaarthouder gestuurd. In zeldzame gevallen kan deze annulering als een terugbetaling worden beschouwd.

Houd er rekening mee dat het meestal vierentwintig (24) tot achtenveertig (48) uur duurt voordat het geautoriseerde bedrag wordt vrijgegeven (of terugbetaald), maar het kan tot zeven (7) werkdagen of langer duren, afhankelijk van de bank van de kaarthouder.

Om een verzoek om een preautorisatie te activeren, wordt de Klant gevraagd om zijn/haar bankkaartgegevens te verstrekken bij het afsluiten van een reserveringsgarantie. De Cliënt wordt vooraf in kennis gesteld van de kenmerken van het verzoek om voorafgaande toestemming. De kredietkaartgegevens worden uitsluitend bewaard door de betalingsdienstaanbieder van het etablissement, in het kader van een strikt beleid van beveiliging van de bankgegevens.

In ieder geval vervangt deze garantie niet de volledige betaling van het verblijf op het moment van de reservering.

Als u boekt via een hotelreserveringsplatform (Booking.com, Hotel.com...), wordt u bij het inchecken gevraagd om een identiteitsbewijs en een creditcard als aanbetaling.


Alle prijzen zijn in euro, belastingen en diensten inbegrepen.


SARL Ô Château, 19 Faubourg Sainte-Catherine

57700 HAYANGE

Siret : 89113269800012